HALAL AUDITS

Merih Quality aims to continuously develop knowledge and expertise in both technical and halal aspects of halal management for customer service in the following ways:

In addition to the halal management experience, the availability of technical first-class international experts and auditors,

 

To be in a global relationship with well-known academics, scientific institutions, regulators, accreditation and certification organizations, and active networking operations and other peer institutions worldwide,

 

– Hammadde, içerik, proses, sertifikasyon dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; müşteri tarafından tarif edilen zorlukların üstesinden gelinmesi için geliştirme ve sürekli hizmetin nasıl analiz edilmesi gerektiğini bilerek, birleşik bir yaklaşım geliştirmek ve gerektiğinde, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik analizler dahil, akredite laboratuvarları içeren, müşteriye özel bir laboratuvar analiz paketi kullanarak helal, gıda güvenliği ve kalite denetimlerini desteklemek,

 

– Yapılan denetimlerde güncel SMIIC helal standartlarının esas alınmasıdır.

 

 

İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)

2010 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı bir kuruluş olarak kurulan ve bünyesinde 37 üye ve 2 gözlemci üye bulunan SMIIC, İİT üye devletleri adına ortak standartları hazırlayarak standartların uyumlanmasını ve  ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılmasını amaçlamaktadır.

SMIIC Teknik Komitesi helal standartlarının geliştirilmesi açısından başarılı olmasına rağmen, dünya çapında birleşik Helal standartlarının benimsenmesi ve uygulanmasında  üyelerin siyasi ve ekonomik vizyonları ve düşünceleri arasındaki farklılıklar nedeniyle ortak bir standart ve logoya henüz ulaşılamamıştır.

Bu nedenle, bazı üye ülkeler ve uluslararası kuruluşlar akreditasyon süreçleri (Dubai ESMA, Pakistan PNAC, Türkiye HAK vb.) aracılığıyla kendi sürüm standartlarını yayınlamaya ve sertifika kuruluşlarına yetki vermeye başlamıştır. Ayrıca JAKIM Malezya’ya, MUI Endonezya’ya, MUIS Singapur’a bağlı helal sertifikasyon kuruluşlarıdır ve referans olarak alınmaktadırlar. Çeşitli uluslararası düzeyde helal belgelendirme kuruluşlarından akredite olmak isteyenlere JAKIM, MUI, MUIS onaylı helal sertifikası verme yetkisini bu kurumlar sağlamaktadır.